Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lakásfenntartási támogatás rendelet-tervezet

2011.10.18

Rendelet-tervezet

 

Csincse Község Önkormányzatának

4/2007. /06.20./ sz. Rendelet módosítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 

Csincse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §, 38.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletét a következők szerint módosítja:

 

1.     §. A 10 §.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

10. §. (1) Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek állapítható meg

a.) akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-270 %-a között van, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

b.) aki a (2) –(3) bekezdésben meghatározott lakásban lakik, és

c.) akinek a szociális ellátásokról szóló törvényben a normatív támogatásra vonatkozó rendelkezések alapján számított havi lakásfenntartási költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át.

(2) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához a településen elismert lakásnagyság mértéke komfortfokozatra tekintet nélkül:

a.) egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 40 m2

b.) két-, három vagy négyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 60 m2,

c.)négynél több személyes háztartás esetén legfeljebb 80 m2

(3) a (2) bekezdés alkalmazásában a lakás valamennyi helyiségét figyelembe kell venni,

függetlenül attól, hogy azokban huzamosan vagy ideiglenesen emberi tartózkodás történik-e.

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás egy évre kerül megállapításra, összege havi 2.500,- Ft.


(5) A fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a fűtési szezonra egy összegben is kifizethető.

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem minden év január l-től március 31-ig és szeptember 1-től december 31-ig folyamatosan nyújtható be.

      2.     §. Jelen rendelet 2011. október 1-től lép hatályba.

 

Csincse, 2011. szeptember 22.

 

Lőrincz Imre Attila                                                       Burkus Imréné

polgármester                                                                   jegyző

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Online otthoni munka, Ingatlan alapú befektetési rendszer és Pénzkereseti lehetőség

(Hirdetés, 2012.12.06 14:57)

- Passzív házak ingatlanbefektetési alap és Hálózatépítési marketing rendszer
- Online pénzkereseti lehetõség
- Akár már 100 Dollár egyszeri befektetéssel is elkezdhetõ (100USD ~ kb 22.000 Forint )
- Keress pénzt azzal hogy befektetõket toborzol a cégnek.
- Tegyél szert passzív jövedelemre.
Részletek a honlapomon: http://passzivhazak.uw.hu